Website HS 1.jpg Website HS 10.jpg Website HS 15.jpg Website HS 2.jpg Website HS 3.jpg Website HS 5.jpg Website HS 8.jpg
BESTUURSNIEUWS Jun
22

Algemene Ledenvergadering dinsdag 24 juni 2014

Nieuws afbeelding


Zoals al aangekondigd zal a.s. dinsdag 24 juni 2014 de Algemene Leden Vergadering van Hockey Geldrop plaatsvinden. Deze zal beginnen om 20.00. U bent van harte welkom op deze vergadering. Onder documenten op de website zijn de agenda van de vergadering en de notulen van de ALV 2013  geplaatst, maar volledigheidshalve treft u hieronder de agendapunten aan:

1.         Opening

2.         Uitreiking Henny Breen Trofee

3.         Goedkeuring notulen algemene ledenvergadering 2013

4.         Binnengekomen stukken: binnengekomen stukken dienen uiterlijk zondagavond  22 juni  voor  24.00 uur binnen te zijn (schriftelijk)  bij de secretaris ([email protected]). 

5.         Bestuurlijke evaluatie 2013

6.         Financieel verslag seizoen 2013 โ€“ 2014

7.         Verslag van de kascommissie

PAUZE

8.         Jaarlijkse herbenoeming Voorzitter

9.         Toelichting (beleids)plannen volgend seizoen (2014-2015)

10.       Vervanging veld 2

11.       Wijziging huishoudelijk reglement

12.       Begrotingsvoorstel seizoen 2014 โ€“ 2015

13.       Contributievoorstel seizoen 2014 โ€“ 2015

14.       Rondvraag

15.       Sluiting

Het Bestuur ziet u graag tegemoet op deze vergadering en sluit graag met u het seizoen af.

Met vriendelijke groet, 


Anne-Marie der Kinderen
Secretaris Hockey Geldrop