Website HS 1.jpg Website HS 10.jpg Website HS 15.jpg Website HS 2.jpg Website HS 3.jpg Website HS 5.jpg Website HS 8.jpg
LAATSTE NIEUWS Mei
27

Aankondiging extra ALV op dinsdag 23 juni !

Nieuws afbeelding
Beste Hockey Geldrop leden,

In de ALV van 24 juni 2014 is het eerder door de ALV genomen besluit inzake de mogelijkheid van het Bestuur om verhoging van de contributie tot maximaal 3% zonder goedkeuring van de ALV, door de ALV vernietigd. Tevens is besloten dat gezien de sluiting van het boekjaar en conform de statuten de jaarlijkse algemene ledenvergadering in het najaar volgend op het verenigingsjaar zal worden gehouden (dus dit jaar in het najaar van 2015).
De consequentie hiervan is dat een extra ALV dient te worden ingelast om voor verhoging van de contributie voor het volgende verenigingsjaar goedkeuring van de ALV te krijgen.

Deze extra ALV inzake het voorstel van het Bestuur om de contributie voor het verenigingsjaar 2015 -2016 met 3% te verhogen zal plaatsvinden op 23 juni 2015.

Aanvang: 20.00 uur
Lokatie: clubhuis Hockey Geldrop
De agenda ziet er als volgt uit:
1.      Opening
2.      Voorstel van het Bestuur om de contributie voor het verenigingsjaar 2015 -2016 
         met 3% te verhogen
3.      Rondvraag
4.      Sluiting

Wij nodigen u graag uit voor deze ALV en hopen u te kunnen verwelkomen.
Het Bestuur.

Met vriendelijke groet,
 
Namens het bestuur van Hockey Geldrop,
 
Conny Staudt-Bos
Voorzitter Hockey Geldrop