Website HS 1.jpg Website HS 10.jpg Website HS 15.jpg Website HS 2.jpg Website HS 3.jpg Website HS 5.jpg Website HS 8.jpg
BESTUURSNIEUWS Jan
13

Agenda ALV 24 januari

Nieuws afbeelding

UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING Hockey Geldrop 2019

 

 

Datum:         24 januari 2020

Lokatie:       Paviljoen Hockey Geldrop

Tijd:             20.00 uur

 

 

Het bestuur van Hockey Geldrop nodigt alle leden van harte uit om aanwezig te zijn bij de algemene ledenvergadering 2019. Deze ledenvergadering vindt plaats op vrijdag 24 januari om 20.00 uur in het Paviljoen van Hockey Geldrop.

 

 

AGENDA:

 

 1. Opening

 2. Uitreiking Henny Breen trofee

 3. Goedkeuring Notulen Algemene Ledenvergadering november 2018

 4. Binnengekomen stukken

 5. Bestuurlijke evaluatie 2018 - 2019

 6. Financieel verslag seizoen 2018-2019

 7. Verslag van de kascommissie

 1. Instemmen statutenwijziging en vaststellen huishoudelijk reglement

 

PAUZE

 1. Herkiesbaar stellen leden bestuur en benoeming Voorzitter
 1. Toelichting beleidsplannen volgend seizoen (2019-2020)

 2. Veld 1

 3. Update Stichting Hockeybelangen

 4. Begroting seizoen 2019-2020

 5. Contributie 2020-2021

 6. Rondvraag

 7. Sluiting

 


De notulen, gewijzigde statuten, het huishoudelijk reglement en een financieel jaaroverzicht zijn voor u als lid in te zien als u inlogt op de website, bij Club - documenten โ€“ bestuur

 

Bestuur Hockey Geldrop