Website HS 1.jpg Website HS 10.jpg Website HS 15.jpg Website HS 2.jpg Website HS 3.jpg Website HS 5.jpg Website HS 8.jpg
Technische Commissie Okt
28

Interne competitie jeugd

Beste coaches, managers en trainer-coaches,

 

Afgelopen weken heeft het Bestuur herhaaldelijk overleg gehad m.b.t. de nieuwe Corona maatregelen van de overheid. Uiteindelijk heeft het Bestuur helaas moeten besluiten om de trainingen voor senioren stop te zetten. Maar er is ook goed nieuws!

 

Het was natuurlijk al bekend dat de trainingen voor de jeugd gewoon doorgang blijven vinden. Maar daarnaast heeft het Technisch Kader hard gewerkt aan een interne competitie voor de jeugdleden. En we zijn verheugd jullie te kunnen mededelen dat deze al aanstaande zaterdag 31 oktober van start zal gaan!

 

Omdat het Technisch Kader een en ander in zeer kort tijdsbestek heeft moeten organiseren volgt het schema uiterlijk donderdag 29 oktober. Hieronder staan alvast de spelregels m.b.t. de interne competitie

 

1. Zoals gezegd wordt er gespeeld volgens het schema dat het Technisch Kader heeft opgesteld. Hiervan mag niet worden afgeweken.

2. Het wedstrijdsecretariaat zal een van de teams die als laatste speelt een e-mail sturen met de adresgegevens van de sleutelhouder van de club. Dit team dient zaterdagmorgen de sleutel daar op te halen zodat zij het complex kunnen afsluiten na de laatste wedstrijd.

3. Het complex zal op zaterdagmorgen tijdig geopend zijn voor de teams. Het betreden en het verlaten van het complex mag alleen via de hoofdingang van het clubhuis aan de parkeerplaats. De fietsenstalling blijft gesloten.

4. Alleen jeugdspelers van de ingeplande wedstrijden, de begeleiding (maximaal 2 per team), zoals vermeld op de website, en scheidsrechters hebben toegang tot het complex. Hierop worden geen uitzonderingen gemaakt! 

5. Elk team dient uiterlijk vrijdagavond per e-mail het wedstrijdsecretariaat ([email protected]) te informeren wie van de begeleiders namens het betreffende team als Toezichthouder zal fungeren. Deze Toezichthouder dient minimaal 18 jaar te zijn en houdt toezicht op de naleving van de Corona regels. Verder ziet deze Toezichthouder erop toe dat de teams op de afgesproken tijd beginnen en direct na de wedstrijd het complex zo spoedig mogelijk weer verlaten. Het is nadrukkelijk niet toegestaan om bij een volgende of eerdere wedstrijden als toeschouwer op het complex te verblijven. Verder is de Toezichthouder met de Toezichthouders van de andere teams verantwoordelijk voor het deurbeleid. Tijdens de wedstrijden mogen er geen personen worden toegelaten op het complex anders dan jeugdspelers van de ingeplande wedstrijden, de begeleiding (maximaal 2 per team), zoals vermeld op de website, en scheidsrechters.

6. Elk team dient één scheidsrechter te leveren.

7. Bij overtreding van bovengenoemde spelregels door spelers en/ of begeleiding dient het gehele team het complex direct te verlaten. Het betreffende team mag vervolgens niet meer deelnemen aan de interne competitie. 

 

Om clustervorming te voorkomen worden de teams dringend verzocht niet eerder dan maximaal 20 minuten voor aanvang van de wedstrijd het complex te betreden.

       

Voorlopig kunnen we in ieder geval onze jeugdleden deze gelegenheid nog bieden. Laten we er dan ook samen voor zorgen dat bovenstaande regels worden gerespecteerd en de jeugd hopelijk op die manier nog een tijdje kan blijven hockeyen.

 

Heel veel plezier!

Technische Commissie