Website HS 1.jpg Website HS 10.jpg Website HS 15.jpg Website HS 2.jpg Website HS 3.jpg Website HS 5.jpg Website HS 8.jpg

Commissies

Frank Gruintjes
Accommodatiecommissie

Voorzitter
Frank Gruintjes
Accommodatiecommissie

Bestuursverantwoordelijke
Tjeerd Verbeke
Activiteitencommissie

Voorzitter
Tjeerd Verbeke
Activiteitencommissie

Voorzitter
Frank Gruintjes
Activiteitencommissie

Bestuursverantwoordelijke
Nelleke Kimman
Activiteitencommissie

Lid activiteiten
Jacqueline van der Rijt
Activiteitencommissie

Lid activiteiten
Sjak van Diessen
Activiteitencommissie

Lid activiteiten
Rene Venmans
Activiteitencommissie

Lid activiteiten
Marit van der Poort
Activiteitencommissie

Lid activiteiten
Tjeerd Verbeke
Activiteitencommissie

Lid activiteiten

Activiteitencommissie


Heb jij ideeën om voor de jeugd op zaterdag, of de senioren op zondag activiteiten te organiseren die aansluiten bij de missie en visie van Hockey Geldrop, stuur een email naar: [email protected] Denk bijvoorbeeld aan de organisatie van de happy Sunday, fris-cantus, huldigingen.

Barcommissie

Voorzitter
• Leiden commissievergadering • Agenda • Vergadering leiden • Actiepunten checken en verdelen • Vergaderdata plannen en vastleggen • Zorgdragen voor goede taakverdeling commissieleden • Welke taken • Uitvoering van die taken • Budgetbewaking • Kascontrole • Inkomsten en uitgaven • Contacten met leveranciers • Alcohol • Kas opmaken • Inkoop • HACCP Big Leader: Make Hockey Great again
Mart Boelens
Barcommissie

Inkoop
• Budgetbewaking • Kascontrole • Voorraad beheer • Inkoop • Contacten met leveranciers
Frank Gruintjes
Barcommissie

Evenementencoördinatie

Barcommissie

Bardiensten zaterdag
• Barhoofdjes of teamindelingen • Barbezetting • Jaarplanning maken • Instructie barpersoneel • Alcoholcontrole • Aansturen schoonmaak • Muziek • Openings- en sluitingstijden coördineren • Kas opmaken bij afsluiten
Jorrit Coolen
Barcommissie

Bardiensten zondag
• Instructie barpersoneel • Alcoholcontrole • Aansturen schoonmaak • Muziek • Openings- en sluitingstijden coördineren • Kas opmaken bij afsluiten
Ties van der Woord
Barcommissie

Bardiensten zondag
• Instructie barpersoneel • Alcoholcontrole • Aansturen schoonmaak • Muziek • Openings- en sluitingstijden coördineren • Kas opmaken bij afsluiten
Jasper Hacking
Barcommissie

Bardiensten zondag
• Instructie barpersoneel • Alcoholcontrole • Aansturen schoonmaak • Muziek • Openings- en sluitingstijden coördineren • Kas opmaken bij afsluiten
Irma Behr - Veldhuis
Barcommissie

Bardiensten zondag
• Instructie barpersoneel • Alcoholcontrole • Aansturen schoonmaak • Muziek • Openings- en sluitingstijden coördineren • Kas opmaken bij afsluiten
Sanne Scheepers
Barcommissie

Bardiensten zondag
• Instructie barpersoneel • Alcoholcontrole • Aansturen schoonmaak • Muziek • Openings- en sluitingstijden coördineren • Kas opmaken bij afsluiten
Tom Büthker
Barcommissie

Bardiensten zondag
Joep Lurvink
Barcommissie

Bardiensten zondag
Chayenne van Nielen
Barcommissie

Bardiensten zondag
• Barhoofden of teamindelingen • Barbezetting • Jaarplanning maken • Instructie barpersoneel • Alcoholcontrole • Aansturen schoonmaak • Muziek • Openings- en sluitingstijden coördineren • Kas opmaken bij afsluiten
Jan Mahler
Barcommissie

Bardiensten zondag
Donieck Schouten
Barcommissie

Bardiensten zondag
Frank Gruintjes
Barcommissie

Bestuursverantwoordelijke
Frank Gruintjes
Bestuur

Voorzitter
Renée Braken
Bestuur

Secretaris

De secretaris draagt zorg voor de communicatie binnen het bestuur en naar de leden inzake bestuursaangelegenheden. Daarnaast is de secretaris verantwoordelijk voor de communicatie-commissie, ICT-commissie.

Twan van Limpt
Bestuur

Penningmeester

De penningmeester is verantwoordelijk voor het financiële beleid van de vereniging één en ander conform hetgeen daarover in de statuten is bepaald. Voor is de penningmeester verantwoordelijk voor het functioneren van de ledenadministratie en de financiële administratie.

Frank van Olphen
Bestuur

TK + TC Senioren + Scheidsrechters
Frank van Olphen
Bestuur

TC Junioren + Zaalhockey + Materialen
Frank Gruintjes
Bestuur

Lid accommodatie

Het lid accommodatie is verantwoordelijk voor een kwalitatief goede accommodatie passend bij de behoefte van de vereniging, de veld materialen (niet zijnde hockey materialen) voor zover eigendom van de vereniging alsook van de gemeente. Hij/zij is verantwoordelijk voor het sleutelbeleid, de bar en barcommissie, benodigde vergunningen, BHV-beleid en de accommodatiecommissie.

Frank Gruintjes
Bestuur

Lid algemene zaken en vice-voorzitter

Het lid algemene zaken vervangt de voorzitter bij diens afwezigheid en is verantwoordelijk voor kwalitatief goede en kwantitatief voldoende scheidsrechters, het opstellen en uitvoeren van het vrijwilligersbeleid, opstellen en uitvoeren van het veiligheidsbeleid en de activiteiten commissie.

Jac van Stratum
Businessclub Hockey Geldrop

Voorzitter
Margot Boelens
Businessclub Hockey Geldrop

Secretaris
Ronald van der Leij
Businessclub Hockey Geldrop

Penningmeester
Bart Meulendijk
Businessclub Hockey Geldrop

Lid algemene zaken
Joyce van Nielen
Businessclub Hockey Geldrop

Lid algemene zaken
--

Communicatie


Lid Communicatie-commissie LISA is een geïntegreerd ledeninformatiesysteem voor sportverenigingen en -bonden. Alle relevante informatie wordt via web-based software gedeeld naar mobiele apps, websites, narrowcasting en push/sms-messaging. Met LISA verbetert de vereniging/bond de efficiëntie en creëert ze een informatie- en communicatieplatform voor haar leden en sponsoren. Via LISA verzorg je de club communicatie naar de verschillende doelgroepen in opdracht van de verschillende commissies en bestuursleden. Verder verwerk je de mails verzonden aan [email protected], deze indien mogelijk direct beantwoorden of intern doorsturen naar de juiste commissie / persoon. Dit alles in samenwerking met de socials, secretaris en de verschillende commissies. Verwachte tijdsbesteding per week is: 1,5 á 2 uur (mag ook in duo voor twee personen). Stuur je email voor interesse naar: [email protected]
Robert Nieuweboer
Communicatie


Lid Communicatie-commissie LISA is een geïntegreerd ledeninformatiesysteem voor sportverenigingen en -bonden. Alle relevante informatie wordt via web-based software gedeeld naar mobiele apps, websites, narrowcasting en push/sms-messaging. Met LISA verbetert de vereniging/bond de efficiëntie en creëert ze een informatie- en communicatieplatform voor haar leden en sponsoren. Via LISA verzorg je de club communicatie naar de verschillende doelgroepen in opdracht van de verschillende commissies en bestuursleden. Verder verwerk je de mails verzonden aan [email protected], deze indien mogelijk direct beantwoorden of intern doorsturen naar de juiste commissie / persoon. Dit alles in samenwerking met de socials, secretaris en de verschillende commissies. Verwachte tijdsbesteding per week is: 1,5 á 2 uur (mag ook in duo voor twee personen). Stuur je email voor interesse naar: [email protected]

Communicatie


Lid Communicatie-commissie LISA is een geïntegreerd ledeninformatiesysteem voor sportverenigingen en -bonden. Alle relevante informatie wordt via web-based software gedeeld naar mobiele apps, websites, narrowcasting en push/sms-messaging. Met LISA verbetert de vereniging/bond de efficiëntie en creëert ze een informatie- en communicatieplatform voor haar leden en sponsoren. Via LISA verzorg je de club communicatie naar de verschillende doelgroepen in opdracht van de verschillende commissies en bestuursleden. Verder verwerk je de mails verzonden aan [email protected], deze indien mogelijk direct beantwoorden of intern doorsturen naar de juiste commissie / persoon. Dit alles in samenwerking met de socials, secretaris en de verschillende commissies. Verwachte tijdsbesteding per week is: 1,5 á 2 uur (mag ook in duo voor twee personen). Stuur je email voor interesse naar: [email protected]

Communicatie


Lid Communicatie-commissie LISA is een geïntegreerd ledeninformatiesysteem voor sportverenigingen en -bonden. Alle relevante informatie wordt via web-based software gedeeld naar mobiele apps, websites, narrowcasting en push/sms-messaging. Met LISA verbetert de vereniging/bond de efficiëntie en creëert ze een informatie- en communicatieplatform voor haar leden en sponsoren. Via LISA verzorg je de club communicatie naar de verschillende doelgroepen in opdracht van de verschillende commissies en bestuursleden. Verder verwerk je de mails verzonden aan [email protected], deze indien mogelijk direct beantwoorden of intern doorsturen naar de juiste commissie / persoon. Dit alles in samenwerking met de socials, secretaris en de verschillende commissies. Verwachte tijdsbesteding per week is: 1,5 á 2 uur (mag ook in duo voor twee personen). Stuur je email voor interesse naar: [email protected]
Chayenne van Nielen
Communicatie

Voorzitter
Renée Braken
Communicatie

Bestuursverantwoordelijke
Renée Braken
ICT commissie

Bestuursverantwoordelijke
Roger van de Kimmenade
ICT commissie

Lid ICT
Johan Wessels
ICT commissie

Lid ICT
Martin Poelstra
ICT commissie

Lid ICT
Ronnie van Berkel
Scheidsrechterscommissie

Voorzitter
Frank van Olphen
Scheidsrechterscommissie

Bestuursverantwoordelijke
Thomas van Nielen
Scheidsrechterscommissie

Coördinator
• Verzorging van de scheidsrechterplanning voor de KNHB competities voor jongste jeugd, junioren en senioren • Verwerking van de gerealiseerde arbitrage • Communicatie met wedstrijdsecretariaat, leden en vrijwilligers • Planning scheidsrechters buiten de competitie (oefenwedstrijden, toernooien, etc.) • Contact met arbitragecommissie en opleiding
Eric Roelofs
Scheidsrechterscommissie

Coördinator scheidsrechtersopleiding
• Begeleiden beginnende scheidsrechters • Bijhouden nieuwe regels en scheidsrechters daarover informeren • Bestuderen van het arbitrageplan

Scheidsrechterscommissie


Lid Scheidsrechterscommissie
Stefan van Gerwen
Scheidsrechterscommissie

Secretaris
Maurice Donners
Scheidsrechterscommissie

Relatiebeheer
Jan Mahler
Stichting Hockeypaviljoen

Voorzitter
Hein Loeffen
Stichting Hockeypaviljoen

Secretaris
Frans Christophe
Stichting Hockeypaviljoen

Penningmeester
Joep Eickholt
Stichting Hockeypaviljoen


Technische Commissie
Junioren

Technische Zaken
Technische Commissie
Bestuursverantwoordelijke
Senioren
Frank van Olphen
Technische Zaken
Technische Commissie
Bestuursverantwoordelijke
Technisch Kader

Technische Zaken
Technisch Kader
Organisatie

Technische Zaken
Technisch Kader
Organisatie
Frank van Olphen
Technische Zaken
Technisch Kader
Organisatie
Technische Commissie

Technische Zaken
Technische Commissie
Senioren en Veteranen
• Bijwonen vergaderingen commissie • Contact met Technisch Kader • Teams samenstellen • Competitie indeling voorbereiden (eventuele wensen kenbaar maken) • Voortgang teams in de competitie in de gaten houden • Peilen van wensen en plannen van spelers/speelsters • Adviseren, begeleiden en sturen van coaches en trainers

Technische Zaken
Technische Commissie
Jongens A, B, C en D
• Bijwonen vergaderingen commissie • Contact met Technisch Kader • Teams samenstellen • Competitie indeling voorbereiden (eventuele wensen kenbaar maken) • Voortgang teams in de competitie in de gaten houden • Peilen van wensen en plannen van spelers/speelsters • Adviseren, begeleiden en sturen van coaches en trainers

Technische Zaken
Technische Commissie
Jongens E8-tal, E6-tal en E3-tal
• Bijwonen vergaderingen commissie • Contact met Technisch Kader • Teams samenstellen • Competitie indeling voorbereiden (eventuele wensen kenbaar maken) • Voortgang teams in de competitie in de gaten houden • Peilen van wensen en plannen van spelers/speelsters • Adviseren, begeleiden en sturen van coaches en trainers

Technische Zaken
Technische Commissie
Jongens A, B, C en D
• Bijwonen vergaderingen commissie • Contact met Technisch Kader • Teams samenstellen • Competitie indeling voorbereiden (eventuele wensen kenbaar maken) • Voortgang teams in de competitie in de gaten houden • Peilen van wensen en plannen van spelers/speelsters • Adviseren, begeleiden en sturen van coaches en trainers

Technische Zaken
Technische Commissie
Jongens E8-tal, E6-tal en E3-tal
• Bijwonen vergaderingen commissie • Contact met Technisch Kader • Teams samenstellen • Competitie indeling voorbereiden (eventuele wensen kenbaar maken) • Voortgang teams in de competitie in de gaten houden • Peilen van wensen en plannen van spelers/speelsters • Adviseren, begeleiden en sturen van coaches en trainers

Technische Zaken
Technische Commissie
Meisjes A,B,C en D
• Bijwonen vergaderingen commissie • Contact met Technisch Kader • Teams samenstellen • Competitie indeling voorbereiden (eventuele wensen kenbaar maken) • Voortgang teams in de competitie in de gaten houden • Peilen van wensen en plannen van spelers/speelsters • Adviseren, begeleiden en sturen van coaches en trainers

Technische Zaken
Technische Commissie
Meisjes A,B,C en D
• Bijwonen vergaderingen commissie • Contact met Technisch Kader • Teams samenstellen • Competitie indeling voorbereiden (eventuele wensen kenbaar maken) • Voortgang teams in de competitie in de gaten houden • Peilen van wensen en plannen van spelers/speelsters • Adviseren, begeleiden en sturen van coaches en trainers

Technische Zaken
Technische Commissie
Meisjes E8-tal, E6-tal en E3-tal
• Bijwonen vergaderingen commissie • Contact met Technisch Kader • Teams samenstellen • Competitie indeling voorbereiden (eventuele wensen kenbaar maken) • Voortgang teams in de competitie in de gaten houden • Peilen van wensen en plannen van spelers/speelsters • Adviseren, begeleiden en sturen van coaches en trainers

Technische Zaken
Technische Commissie
Meisjes E8-tal, E6-tal en E3-tal
• Bijwonen vergaderingen commissie • Contact met Technisch Kader • Teams samenstellen • Competitie indeling voorbereiden (eventuele wensen kenbaar maken) • Voortgang teams in de competitie in de gaten houden • Peilen van wensen en plannen van spelers/speelsters • Adviseren, begeleiden en sturen van coaches en trainers
Angelique Leijten
Technische Zaken
Technische Commissie
Hockeyschool
• Aanspreekpunt nieuwe leden • Registreren van proeflessen • Registreren van presentie spelers • Eind seizoen nieuwe 6-tallen samenstellen • Zo veel mogelijk aanwezig bij training Hockeyschool als aanspreekpunt • Meedenken/praten beleid Hockey Geldrop binnen de Technische Commissie • Tijdsbesteding: • Wekelijks 2 uur gedurende seizoen met piek aan begin en eind • Adhv jaarplanning maandelijks overleg Technische Commissie • Overleg met trainerscoördinator Hockeyschool die de trainingen verzorgd

Technische Zaken
Technische Commissie
JJ/Funkey
- Zorg dragen voor goede communicatie naar andere commissies, personen, spelers, trainers, coaches en bestuur; - Zorgt ervoor dat elk jongste jeugd team uit zijn categorie kan spelen; - Zorgdragen voor de aanmelding van de teams en wensen aan de KNHB inclusief KNHB District Zuid - Regelmatig uitlezen mailbox betreffende jongste jeugd categorie. - Regelmatig uitlezen mailbox betreffende Funkey. - Aanmeldingen registreren en verwerken. - Zorgdragen voor een goede “open” communicatie. - In samenwerking met Hoofd trainer JJ en Bengelbende coördinator indeling van jongste jeugd teams maken. - In samenwerking met Lid TC jongste jeugd meisjes zorgen voor opgave teams voor de minitoernooien. Tijdsbesteding - Gemiddeld 2 uur per week. - In de aanvang en eind van het seizoen ligt de tijdsbesteding relatief hoger; - Informeel naar eigen invulling tot enkele uren per maand voor informele contacten. - Formeel 1 x p. maand vergadering; - Informele besprekingen met spelers/speelsters, trainers, coaches.

Technische Zaken
Technische Commissie
Keeperscoördinator
Trimhockey
Marielle Vogels
Technische Zaken
Trimhockey
Coördinator
Veiligheid
Renée Braken
Veiligheid & Sportklimaat
Veiligheid
Bestuursverantwoordelijke
Stefan van Rijsingen
Veiligheid & Sportklimaat
Veiligheid
Lid veiligheid

Vertrouwenspersoon

Vertrouwenspersoon Hockey Geldrop
Het is wenselijk om een man en vrouw als vertrouwenscontactpersoon te hebben binnen de vereniging. Heb je interesse om deze rol te vervullen of weet je iemand die geen directe relatie heeft met de vereniging, maar wel open staat voor deze rol, stuur dan een email naar: [email protected]
Marijke De Haas - Van Gerwen
Vertrouwenspersoon

Vertrouwenspersoon Hockey Geldrop
Mijn naam is Marijke de Haas- van Gerwen, getrouwd en moeder van drie kinderen waarvan de oudste een aantal jaren geleden in dames1 gespeeld heeft. Ik woon in Geldrop waar ik een praktijk heb in homeopathie, coaching, kindertolk en rouw -en verliesbegeleiding. Daarnaast werk ik regelmatig als verpleegkundige op een hospice. Sporten is een belangrijk onderdeel in het leven van de leden van Hockey Geldrop en het is belangrijk dat zij dit in een veilig klimaat kunnen doen. Omdat het soms lastig is direct bespreekbaar te maken wanneer jij of je kind zich niet veilig of misschien gekwetst voelt rondom het sporten, kun je bij mij met je verhaal terecht. Ik zal zonder oordeel luisteren en samen kijken we wat het vervolg kan zijn. Herken je dit, neem dan zeker contact op! Hartelijke groet, Marijke
Ronnie van Berkel
Wedstrijdsecretariaten

Junioren en jongste jeugd
• Inschrijven teams • Sterkte indeling in de gaten houden (in overleg met TC) • Verzorging van de wedstrijdplanning voor de KNHB competities voor junioren en de jongste jeugd • Bijwonen Perzische markt • Verwerking van de resultaten van de in deze competities gespeelde wedstrijden • Communicatie met de wedstrijdsecretariaten van andere verenigingen over planning en eventuele onrechtmatigheden • Planning met betrekking tot de veldreserveringen buiten de competitie (oefenwedstrijden, toernooien, etc.) • Contact met toernooicommissie
Jeroen Brooks
Wedstrijdsecretariaten

Senioren en Veteranen
• Inschrijven teams • Sterkte indeling in de gaten houden (in overleg met TC) • Verzorging van de wedstrijdplanning voor de KNHB competities voor veteranen en senioren • Verwerking van de resultaten van de in deze competities gespeelde wedstrijden • Communicatie met de wedstrijdsecretariaten van andere verenigingen over planning en eventuele onrechtmatigheden • Planning met betrekking tot de veldreserveringen buiten de competitie (oefenwedstrijden, toernooien, etc.) • Contact met toernooicommissie

Zaalhockey

Bestuursverantwoordelijke
Jeroen Brooks
Zaalhockey

Sporthalcoördinatie / Wedstrijdsecretaris
Stefan van Rijsingen
Zaalhockey

Coördinator / planner
Roger van de Kimmenade
Zaalhockey

Zaalcommissaris