Website HS 1.jpg Website HS 10.jpg Website HS 15.jpg Website HS 2.jpg Website HS 3.jpg Website HS 5.jpg Website HS 8.jpg

FAQ - Veelgestelde vragen

Klik voor meer informatie over de betreffende categorie
 01 FAQ over onze website  Aantal vragen: 14
 02 Club verzekeringen  Aantal vragen: 1
 03 Ledenadministratie / contributietarieven  Aantal vragen: 4
 04 Statuten en huishoudelijk reglement  Aantal vragen: 1
 05 Stichting Hockeybelangen / Business Club Hockey Geldrop  Aantal vragen: 1
 06 Stichting Hockeypaviljoen  Aantal vragen: 1
 07 Trimhockey  Aantal vragen: 1
 08 Wedstrijdsecretariaat  Aantal vragen: 3
 09 Zaalhockey  Aantal vragen: 8
Mist u informatie hier? Mail ons op [email protected]

02 Club verzekeringen

Verzekeringen 

1. Algemeen

Als sportvereniging heeft ook Hockey Geldrop diverse verzekeringen afgesloten ter bescherming van de leden tijdens deelname aan wedstrijden. Veel leden en met name ook ouders van jeugdleden weten niet óf en wanneer je een beroep kunt doen op deze verzekeringen en waarvoor je nu eigenlijk verzekerd bent. Tijd dus voor een beknopte uitleg. 


2. Sport-Ongevallenverzekering 

Alle leden van onze vereniging zijn verzekerd voor een ongeval, dat hen kan overkomen tijdens de uitoefening van de sport. Onder "uitoefening van de sport" wordt begrepen de deelname aan alle door de vereniging georganiseerde activiteiten, inclusief het rechtstreeks reizen van en naar deze activiteiten. Mocht je hierbij als gevolg van een ongeval overlijden of (geheel of gedeeltelijk) blijvend invalide raken, dan wordt er een bepaald verzekerd bedrag uitbetaald. Als je blijvend invalide zou raken, zal het duidelijk zijn dat de verzekering minder uitbetaalt wanneer je bijv. een vinger moet missen dan wanneer je een been kwijt bent Moet je als gevolg van een ongeval voor medische behandeling naar de huisarts of zelfs het ziekenhuis en ben je voor deze kosten niet of niet voldoende verzekerd, dan kun je tot een bepaald maximum de kosten verhalen op deze verzekering. Ook als je zelf wel goed verzekerd bent, maar een hoog eigen risico hebt op je verzekering, mag je de kosten van het eigen risico tot een bepaald maximum verhalen. Tenslotte kun je nog voor een klein (gemaximeerd) bedrag schade aan persoonlijke eigendommen als gevolg van een ongeval tijdens het sporten vergoed krijgen. Denk hierbij aan bijv. kleding, brillen etc.

 
3. Aansprakelijkheidsverzekering  

Een aansprakelijkheidsverzekering beschermt onze vereniging en de leden tegen de financiële gevolgen van een aansprakelijkheidsstelling wegens aan andere personen toegebrachte schades. Zo kan het gebeuren, dat je tijdens een wedstrijd per ongeluk met je stick of de bal een tegenstander verwondt. Als hij of zij je dan hiervoor aansprakelijk stelt is de vereniging hiervoor wel verzekerd en ben je dat zelf niet. Het wordt natuurlijk een ander verhaal, als je tijdens de wedstrijd je zelfbeheersing verliest en iemand bewust toetakelt - in zulke gevallen ben je zelf schuldig en kan de vereniging niets voor je doen!
 
Ook toeschouwers kunnen gevaar lopen tijdens een wedstrijd. Als je met het uitverdedigen iets te enthousiast de bal hard en hoog over de zijlijn slaat, loop je risico een toeschouwer te raken! Een ander voorbeeld is dat Opa en Oma eindelijk eens naar jouw hockeytalent komen kijken en na afloop nog even op het terras de wedstrijd analyseren. Als ze uiteindelijk naar huis willen gaan, blijft Oma met haar jurk achter een splinter of spijker in de stoel hangen, leuk voor ons, maar minder voor Oma! Allemaal voorbeelden, waarin onze aansprakelijkheidsverzekering uitkomst biedt. Als je als lid eigendommen van de vereniging kapot maakt, is dat natuurlijk niet verzekerd!
 
Dat we als vereniging hiervoor een goede verzekering hebben, wil nu niet zeggen dat we met zijn allen nergens meer naar hoeven te kijken. Iedereen zal de normale voorzichtigheid in acht moeten blijven nemen! Bovendien geldt voor deze verzekering dat de eerste € 12,00 aan kosten altijd voor rekening zijn van diegene, die de schade heeft veroorzaakt! 

 
4. Meer weten?  

Wil je meer weten over de hierboven vermelde verzekeringen, neem dan contact op met Wijnand Meijer, [email protected] tel. 285 81 80.